Toogle Left

Aktualności

Interpelacja do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zamontowania sekundników na sygnalizatorach na skrzyżowaniu DK91 z ul. Długą w Zgierzu

Szanowna Pani Minister!
     Od czerwca br. w Zgierzu uruchomiono na skrzyżowaniu DK91 z ulicą Długą system kamer, który służy do rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle. Zapis z kamer przesyłany jest bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Drogowego w Warszawie. Zgierz był pierwszym miastem w województwie łódzkim objętym monitoringiem. System ten funkcjonuje na skrzyżowaniach wytypowanych na podstawie dużych liczb niebezpiecznych sytuacji. Wprowadzenie monitoringu spowodowało jednak gwałtowne reakcje ze strony kierowców. Szczególnie niebezpieczne staje się nagłe hamowanie, z obawy przed nałożeniem na kierowcę wysokiego mandatu. Przy niskich zarobkach Polaków mandat w wysokości od 300 do 500 zł wraz z 6 punktami karnymi jest dużym wydatkiem. Należy dać możliwość kierowcom do bezpiecznej jazdy instalując przy skrzyżowaniach z fotoradarami ITD właśnie sekundniki.
     W takiej sytuacji domagam się od Panizainstalowania na w/w skrzyżowaniu oraz na wszystkich skrzyżowaniach tego samego typu sekundników odliczających czas czerwonego i zielonego światła. Sekundniki te ułatwiają pokonywanie skrzyżowań przez kierowców. Takie rozwiązanie poprawia płynność ruchu oraz jego bezpieczeństwo. Wyświetlacze czasu są pomocne w utrzymaniu tzw. zielonej fali, decydują o dynamice przejazdu, a pośrednio wpływają na ochronę środowiska, ze względu na mniejszą emisję spalin przez pojazdy oczekujące.

/-/ Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Pismo do Nadleśnictwa Grotniki

     Zaniepokojony informacjami od mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie nadleśnictwa oraz osób korzystających z lasów Nadleśnictwa Grotniki w celach rekreacyjnych zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:
  1. Dlaczego w ostatnich dniach szlabany wstępu do lasów są opuszczone?
  2. Jakimi powodami kierował się zarząd nadleśnictwo zakazując wstępu do lasów?
  3. Jak długo potrwa zakaz wstępu w Nadleśnictwie Grotniki?
  4. Czy zakazem wstępu objęte jest tylko Nadleśnictwo Grotniki czy również inne nadleśnictwo w województwie łódzkim?
     Proszę o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Mieszkańcy gminy Zgierz są zaniepokojeni sytuacją, a nie została im przekazana żadna informacja ze strony Nadleśnictwa Grotniki.
/-/ Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie pomocy dla rolników, których gospodarstwa zostały poszkodowane w wyniku suszy

Szanowny Panie Ministrze!
Od końca lipca w całej Polsce trwają susze, największe od kilkunastu lat. Są one katastroficzne w skutkach szczególnie dla gospodarstw rolnych. We wszystkich gminach województwa łódzkiego występuje trzeci stopień zagrożenia suszą, dlatego należałoby wprowadzić stan klęski żywiołowej. Ze strony Rządu i Ministerstwa obiecano pomoc rolnikom. Ale jaką? Kredyty? Jest to oszukiwanie rolników ze strony Rządu. Bo jak rolnik, który w poprzednich latach dokładał do swoich zbiorów, może zaciągnąć kolejny kredyt? Ubiegając się o pomoc finansową z Ministerstwa rolnik powinien do 25 lipca złożyć wniosek, a wielu tego nie zrobiło słysząc, że mają to być kredyty. Dziś Rząd zmienia zdanie i mówi o ewentualnie innej formie pomocy. Wysokie temperatury i brak opadów zaczął doskwierać rolnikom najbardziej w sierpniu, więc dopiero teraz są oni w stanie oszacować swoje straty. Rolnikom potrzebna jest przede wszystkim autentyczna pomoc ze strony rządu w postaci zwiększenia kwoty dopłat bezpośrednich do hektara. Zachowanie rządu i ministerstwa w tej sytuacji jest skandaliczne i nieodpowiedzialne, gdyż cała gospodarka żywnościowa spoczywa na barkach rolników. W związku z powyższym żądam od Ministerstwa uruchomienia drugiej tury naboru wniosków przez rolników, tak bardzo oczekiwanej przez rolników. W ten sposób do rąk poszkodowanych rolników trafią środki, ratujące byt ich rodzin.

/-/ Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Pismo do Dyrektora GDDKiA Oddział w Łodzi w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK71 z ul. Targową w Zgierzu

Na podstawie art. 20, Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami) zwracam się do Pani o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK71 z ul. Targową w Zgierzu.
Układ skrzyżowania ul. Aleksandrowskiej (DK71) z ul. Targową oraz wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wywołany zamknięciem Łodzi dla ruchu tranzytowego, utrudnia włączenie się pojazdów z podporządkowanej ulicy. Instalacja inteligentnej sygnalizacji świetlnej, dostosowującej się do natężenia ruchu, na w/w skrzyżowaniu upłynni ruch pojazdów w stronę Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza. Na niniejszym skrzyżowaniu bardzo utrudnione jest także poruszanie się pieszych. Przejście przez pasy stało się niebezpieczne i wręcz niemożliwe, w związku z bezpośrednim funkcjonowaniem targowiska.
W związku z powyższym konieczne jest zainstalowanie sygnalizatorów na skrzyżowaniu DK71 z ul. Targową w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych.

/-/ Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP